Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Generalforsamling i Dansk Skat Union

23. februar @ 19:00 - 22:00

Sønderborg den 23. januar 2024

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Dansk Skat Union fredag den 23. februar 2024 klokken 19:00, i Haderslev Skatklub, Nørregade 40A (Indgang fra Teaterstien), 6100 Haderslev.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden :
1. Velkomst og valg af dirigent.
2. Valg af 3 stemmetællere.
3. Valg af protokolfører.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
6. Beretning fra udvalg.
7. Indkomne forslag.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Torben Ries (Modtager genvalg)
Flemming Smidemand (Modtager genvalg)
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Jens Peter Hansen
Erik Hansen
11 Valg af revisorer.
På valg er Jørgen Mølgaard
12. Valg af revisorsuppleant.
13. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den
9 februar – 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmekort udleveres ved fremmøde.

Dansk Skat Union er vært ved 2 stk. smørrebrød og kaffe.
Af hensyn til bestilling, bedes deltagerne oplyse det antal medlemmer der møder op på generalforsamlingen, helst ved mail – alternativt pr. telefon til nedenstående – senest den 15. februar.

Såfremt der bestilles til mere end 3 fremmødte, er prisen 50.00 kr. pr. yderligere deltager.

Torben Ries, torben.ries@gmail.com eller telefon 5218 2210.
Flemming Smidemand, fl.smidemand@stofanet.dk eller telefon 9392 0411

Med venlig hilsen
Flemming Smidemand
Sekretær

 

Dagsorden kan udskrives her :Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024, rev1

Detaljer

Dato:
23. februar
Tidspunkt:
19:00 - 22:00
Begivenhed Kategori: