Rødekro Skatklub

Stiftet: 1994

Spillested: Rødekro Kro

Klubaften:  Mandag

 

Formand: Finn Lauridsen

Adresse:

E-Mail: finnlauridsen54@gmail.com

Telefon: 5118 7129

 

Divisionsoplysninger

Spillested:Rødekro Kro

Telefonnummer: 7466 2249

 

Holdoplysninger

Hold A

Holdleder:  Søren Duus

Adresse: 

E-Mail: duus.soren@gmail.com

Telefon: 3012 7122

 

Hold B

Holdleder: Finn Lauridsen

Adresse: 

E-Mail: finnlauridsen54@gmail.com

Telefon: 5118 7129

 

Hold C

Holdleder:  Ib Deele

Adresse:

E-Mail: hovslundautovaerksted@firma.tele.dk

Telefon: 2147 0774